Publikační činnost

 

Publikační činnost - přehled ve formátu PDF. (aktualizováno 10.12.2010)

       

Monografie

·         Horák, S. - Šír, J.: Dismantling Totalitarianism?: Turkmenistan under Berdimuhamedow. Central Asia-Caucasus Institute, Washington – Stockholm, 2009. 97 s. ISBN 978-91 85937-17-2.

·         Rusko a Střední Asie po roce 1991. Karolinum, Praha, 2008, 230 s. ISBN 978-80-246-14724.

·         Geografie cestovního ruchu Evropy. Radek Drahný, Pardubice, 2006,188 s., ISBN 80-903734-1-0.

·         Afghánský konflikt. Public History, Praha, 2005, 180 s., ISBN 80-86445-17-8.

·         Střední Asie mezi východem a západem. Karolinum, Praha, 2005, 260 s., ISBN 80-246-0906-1.

·         Írán - turistický průvodce. Globus, Jindřichův Hradec, 2002.

 

Recenzované studie

Recenzované časopisy

·         В поисках истории Таджикистана: о чем таджикские историки спорят с узбекскими? Неприкосновенный запас (Москва), № 4, 2009, s. 55-69. ISSN 0869-6365.

·         Портрет президента Туркменбаши как основа туркменского режима. Вестник Евразии - Acta Eurasica, Москва, No. 3, 2007, s. 139-165. ISSN 1727-1770.

·         Hybrid tradice a modernity - neformální struktury ve středoasijských zemích (případ Turkmenistánu). Slovanské historické studie - mimořádné číslo, 2006, s. 199-225. ISBN 80-7286-101-8

·         Rusko ve Střední Asii. Návrat nebo kontinuita? (případ Tádžikistánu). , ročník 40 (2005), č. 3, s. 93-111. ISSN 0323-1844.

·         Мифы великого Туркменбаши. Вестник Евразии - Acta Eurasica, №. 2 (28), 2005, Москва, s. 105-133. ISSN 1727-1770

·         The Ideology of the Turkmenbashy Regime. Perspectives on European Politics & Society, August 2005, Vol. 6 Issue 2, 305-320, ISSN 1568-0258.

 

Kapitoly v monografiích

·        Střední Asie jako konfliktní bod ve vzájemných vztazích Rusko-Čína? In: Horák, Slavomír – Kulhánek, Jakub – Litera, Bohuslav - Karásková, Ivana: Dynamika vztahů RF-ČLR ve 21. století. Karolinum, Praha, 2010 (v tisku).

·        Středoasijská integrace. Pouze pod vlivem velmocí? In: Regionální integrační procesy (Waisová, Š., ed.). Aleš Čeněk, Plzeň, 2009, s. 154-182. ISBN 978-80-7380-232-5.

 

Recenzované sborníky

·         Závislá nezávislost ve Střední Asii. In: Rusko a jeho sousedé (Švec, L., ed.). Karolinum, Praha, 2008, s. 155-172.

·         Integrace a dezintegrace v postsovětské Střední Asii. In: Rusko a postsovětský prostor (Emil Souleimanov, ed.), Eurolex Bohemia, Praha, 2007, s. 262-292. ISBN 80-86861-95-3.

·         Horák, S. – Souleimanov, E.: Islamic Radicals  in Northern Caucasus and Central Asia. OSCE Yearbook 2006 (Schlichting, U., ed.). Institute for Peace Research and Security Policy, University of Hamburg/Nomos, Baden-Baden, 2007, s. 271-287. ISBN 978-3-8329-2564-2.

·         Horák, S. – Souleimanov, E.: Islam, Islamismus und Terrorismus im Nordkaukasus und in Zentralasien  - eine kritische Bewertun, OSZE Jahrbuch 2006 (Schlichting, U., ed.). Nomos Verlaggesellschaft, Hamburg, 2007. s. 297-314. ISBN 978-3-8329-3201-5

·         Историзм туркменского режима. In: Политическая наука и государственная власть в Российской Федерации и новых независимых государствах. Екатеринбург: УрО РАН. 2005, s. 425-436.  ISBN 5-7694-1631-5.

·         Role historie v ideologiích středoasijských režimů. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 3. díl (Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Irena Prázová, Jiří Vykoukal, eds.), Matfyzpress, Praha, 2004, s. 231-239. ISBN 80-86732-35-5.

·         Идеология режима Туркменбаши. In: Политическая наука и государственная власть в Российской федерации  Новых Независимых Государств. Уральское отделение РАН, Институт философии и права, Екатеринбург, 2004. s. 5-19. ISBN 5-7691-1518-1.

·         Prchal, Vítězslav - Horák, Slavomír : Život a odbojová činnost Arnošta Košťála, hoteliéra na Veselce (26.6.1904-2.7.1942). Východočeský sborník historický, Pardubice, 1999, s. 117-138. ISBN 80-86046-40-0.

 

Vědecké granty

·         Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2010 (hlavní řešitel, cca 50% podíl).

·         Mytologizace středoasijských režimů. Grantová agentura Akademie věd ČR, 2009-2011 (hlavní řešitel, 100% podíl).

·         Dynamika vztahů Ruská federace-Čína v 21. století. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2008 (řešitel, 20% podíl)

·         Analýza vývoje zemí střední Asie z hlediska bezpečnostních hrozeb a perspektiv energetické spolupráce s ohledem na přesdednictví ČR v EU v r. 2009 (případ Turkmenistánu). Ministerstvo zahraničních věci ČR, 2007 (hlavní řešitel, 75% podíl)

·         Formování islamistického terorismu v postsovětském prostoru: analýza stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb. Grantová agentura University Karlovy, 2006 (řešitel, cca 50% podíl)

·         Internacionalizace projevů terorismu ve Střední Asii (bývalé sovětské republiky). Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2005 (hlavní řešitel, cca 80% textu).

·         Budování státu a národní identity v nově nezávislých státech Eurasie. Grantová agentura Univerzity Karlovy, 2004-2006 (hlavní řešitel, cca 50% podíl).

·         Politické, ekonomické, kulturní a jazykové vazby středoasijských států na Rusko a jejich integrační resp. dezintegrační vývoj v poslední době. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2004 (spoluřešitel, cca 70% textu).

·         Společensko-politický vývoj v post-sovětských republikách Střední Asie v mezinárodním kontextu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2002 (spoluřešitel, cca 35% textu).

 

Nerecenzované stati

Sborníky

·         Integrace a dezintegrace v postsovětské Střední Asii. In: Rusko a postsovětský prostor (Emil Souleimanov, ed.), Eurolex Bohemia, Praha, 2007, s. 262-292. ISBN 80-86861-95-3

·         Politický islám ve Střední Asii. Radikální islamisté nebo utlačovaní muslimové? In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii (Slobodník, M. - Kovács, A., eds.). Chronos, Bratislava, 2006, s. 85-107. ISBN 80-89027-18-0..

 

Konferenční sborníky a vystoupení

·         (Ne) Závislost Střední Asie na Rusku (Případ Uzbekistánu). Pražské sociálně vědní studie, TER-009, 2006, 24 s. ISSN 1801-5999.

·         Ájá torkmenistán az masír-e sonnat modernite donbal cháhed kard? Tahlili-je opozision-e turkmení. In: Choláse-je moghálát-e sízdahom-e hemáješ-e bejnulmelálí-je Ázijá-je merkezí wa Qáfqáz. Tahwálát-e mantaghe: ta’amol wa ta taghábel-e rahbardhá [Turkmen oppositionpossible change for Turkmenistan? Abstracts of The 13th International Conference on Central Asia and the CaucasusRegional Developments: Interaction and Encounter of Strategies“] (Sejjed Rasúl Mousawí, ed.), Defter-e motale’at-e sijásí wa bajnulmelálí, Teheran, 1384 [2005], s. 138-139.

·         Central Asia: Problems and Perspectives of International Tourism. In: Travel Trade, Regional Development and Education, 9th International Conference, Tábor, 19-20 May 2004, s. 54-59. ISBN 80-7040-690-9.

·         Internet ve výuce Geografie cestovního ruchu. In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství, Tábor, 2001, s. 330-331.

 

Odborné časopisy

·         Gruzínsko-osetinský konflikt. Nová válka,  nebo další kolo? Parlamentní zpravodaj, roč. 12, č. 9, 2008, s. 58-59. ISSN 1211-037X.

·         Turkmenistán po Nijazovovi. Posun od totalitního ideálu?. Mezinárodní politika, ročník 31, č. 2 (únor 2007), s. 32-35. ISSN 0543-7962.

·         Welcome to Berdymuhammedov’s world. Central Asia and The Caucasus Analyst. Vol. 9, No. 1, 10 January 2007, s. 3-5.

·         Ideologie architekury Ašgabatu. Nový Orient, ročník 61, č. 4, (2006), s. 2-5, ISSN 0029-5302.

·         Rumbles in Turkmen Elite. Central Asia and The Caucasus Analyst. Vol. 8, No. 9, 3 May 2006. s. 7-8.

·         Závislosti a nezávislosti okolo Podněstří. Mezinárodní politika, ročník 30, č. 1 (leden 2006), s. 6-9. ISSN 0543-7962.

·         Трансформация идентичности среднеазиятских элит. Традиция и современность. Дискурс Пи. Научно-практический альманах, Выпуск 5, Екатеринбург, 2005, s. 27-29. ISSN 1817-9568.

·         Z dějin moldavských Gagauzů. Nový Orient, ročník 60, č. 2, (2005), s. 27-30, ISSN 0029-5302.

·         Středoasijský volební maratón. Mezinárodní politika, ročník 29, č. 2 (únor 2005), s. 16-19. ISSN 0543-7962.

·         Ideologie autoritativního režimu na příkladu Turkmenistánu. Mezinárodní politika, ročník 27, č. 12 (2003), s. 30-33. ISSN 0543-7962.

·         Afghánistán rok poté. Mezinárodní politika, ročník 26, č. 11 (2002), s. 27-28.ISSN 0543-7962

·         Geopolitika Střední Asie. Mezinárodní politika, ročník 25, č. 5 (2001), s. 4-6. ISSN 0543-7962

·         Horský Tádžikistán na horké půdě. Mezinárodní politika, ročník 25, č. 5 (2001), s. 14-16. ISSN 0543-7962

·         Konfliktní zóny ve Střední Asii. Mezinárodní politika, ročník 24, č. 9 (2000), s. 16-18. ISSN 0543-7962

 

Ostatní méně závažné články

·         Zapomenutý Hormuz. Lidé a Země, ročník 55, č. 4 (2006), s. 80-82. ISSN 0024-2896

·         Po stříbrných nitkách Střední Asie. Lidé a Země, ročník 55, č. 1 (2006), s. 61-65. ISSN 0024-2896

·         Fergánská svatební neděle. Lidé a Země, ročník 54, č. 2 (2005), s. 66-69. ISSN 0024-2896

·         Sdělano v PMR. Lidé a Země, ročník 53, č. 9 (2004), s. 24-28. ISSN 0024-2896

·         Band-i Amírská jezera. Lidé a Země, ročník 53, č. 4 (2004), s. 33-34. ISSN 0024-2896

·         Alamut - tajemný hrad Asasínů. Lidé a Země, ročník 51, č. (2002), s. 164-167. ISSN 0024-2896.

 

Publicistika

 

Střední Asie

·         Divokým Kyrgyzstánem. Lidové noviny - Orientace, 3.7.2010.

·         Velké oči malého Kyrgyzstánu. Infoservis.net, 7.4.2005.

·         Turkmenbašy - společnost s ručením plynovým. Nový Prostor, 24.1.2005.

·         Klaus na dvoře chánů. Respekt, 38/2004, 13.-19.9.2004, s. 11.

·         Afghánistán od Tálibánu do prezidentských voleb, Euroasijský express, 30.09.2004.

·         Zabetonované písky Karakumu. Infoservis.net, 25.3.2004, http://www.infoservis.net/art.php?idGr=1070564769&idCol=22

·         Přes šest hranic za dva dny - příhoda z cesty do Šahimardanu, Euroasijský express, 2.11.2003, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=175.

·         Strasti a slasti "Střechy světa". Infoservis.net - 15.9.2003, http://www.infoservis.net/art.php?id=1063636645

·         Z politického humoru Střední Asie, Euroasijský express, 11.10.2002, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=144.

·         Kudy (ne) prodávat turkmenské bohatství?. Infoservis.net - 16.7.2002, www.infoservis.net/tema.php3?cid=1026821459 

·         Odliv mozku z Turkmenbašystánu Infoservis.net, 27.05.2002, http://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1006863754  

·         Геополитические аспекты Панкисской проблемы. Овладение Кавказом и ЦентрАзией - стратегическая цель США. Centrasia.ru, 6.4.2002. http://www.centrasia.ru/news2.php4?news=view&st=1018036980 

·         Poznámky k situaci v Pankisském údolí, Euroasijský express, 1.4.2002, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=58.

·         Američané by mohli pomoci změnám Infoservis.net, 27.11.2001, http://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1006863754  

·         Ambice uzbeckého vůdce. Infoservis.net, 27.11.2001, http://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1006874980 

·         Další horké léto pod pamírskými ledovci, Euroasijský express, 1.6.2001, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=113.

·         Zlaté neštěstí Zamira Eralieva, Euroasijský express, 1.5.2001, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=81.

·         Islámská strana obrody Tádžikistánu, Euroasijský express, 1.4.2001, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=71.

·         Osobnosti v Tádžikistánu. Bústán, bulletin Česko-íránské společnosti , 3/2000, s. 57-58.

 

Střední východ

·         Skvělé! Škoda jen, že od Američanů (2003). Infoservis.net - 18.12.2003, http://www.infoservis.net/art.php?id=1069232810

·         Afghánská geopolitika - mnoho vlků na hubenou kořist. Infoservis.net, 27.11.2001, http://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1000106565

·         Možnosti vývoje v Afghánistánu. Literární noviny, 12/2001, (17.10.2001), s. 7.

 

Cestování

·         Pendolino z pohledu zaujatého fandy, Železničář, č. 8, 2006, s. 6, http://www.cd.cz/static/old/NEW/TCD2006/6_8pendo.htm.

·         Zimní Solovky, Euroasijský express, 15.1.2003, http://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=162.

·         Putování mezi jurtami. Safari, 4/2002, str. 55-56.

·         Mezi čelnoky na běloruské hranici. Safari, 2/2002, s. 6-7.

·         Na Blízkém Východě aneb z Damašku do Čech po dvou stříbrných nitkách I.-IX. Železničář, 29-38/1997.

·         A zase se bude zdražovat (komentář k nabídkám Českých drah). Železničář, 24/1997, s. 3.

 

Ostatní

·         Cestou k nezávislosti. 10 let po rozpadu SSSR - deziluze pokračuje. Literární Noviny, 35/2001 (29.8.2001), s. 7. 

·         Rusko - deset let po rozpadu SSSR. Literární noviny, 34/2001 (22.8 2001), s. 7. 

·         Moldavský politický vývoj v letech 1990-2001, Euroasijský express, č. 2/2001.

·         Karaimové v Litvě, Euroasijský express, 1.4.2001.

 

Ostatní nepublikované práce

Seznam všech článků ke Střední Asii na zvláštní stránce.

 

·         Válka v Iráku - argumenty pro a proti. Vlastní komentář, 2003

·         Tataři a muslimové v Polsku. Seminární práce FSV UK, 2002

·         Koncepce mostu mezi východem a západem (případ Moldávie). Seminární práce FSV UK, 2001.

·         Politický vývoj v Moldávii v letech 1990-2001. Seminární práce FSV UK, 2001.

·         Bezprostřední reakce sovětského tisku na listopad 1989. Seminární práce FSV UK, 2001.

·         Chomejního koncepce velájat-e faqíh. Seminární práce FSV UK, 2001.

·         Karaimové v Litvě. Seminární práce FSV UK, 2000.

 

Zpět na hlavní stránku