Home Page Životopis Curriculum Vitae VOŠ Střední Asie Cestování a cesty Odkazy Pardubice Publikační činnost slavomir.horak(a)post.cz

Internet ve výuce geografie CR

Bc. Slavomír Horák

VOŠ Arita, Praha 

Anotace

Internet je pro cestovní ruch velmi dobrým zdrojem informací a je možné jej s úspěchem využít i pro výuku geografie CR, a to pasivním způsobem, výběrem adres s dalšími informacemi, a aktivním způsobem, tj. tvorbou vlastní internetové stránky, kde by studenti získali přehled o probrané látce. Tím lze postupně nahradit klasické učebnice geografie CR. Zkušenosti ukazují, že studenti vyšších stupňů studia přicházejí do určité míry již internetově gramotní, což umožňuje snížit podíl faktografie ve výuce a zvýšit procento výkladu v širších souvislostech.

Annotation

Internet is wonderful source of information, which can be easily used for tuition of Geography of Tourism – either passively (selection of internet addreses with further information about the countries and ergions), or actively (creation of own internet page, where students can find well-selected links and publications and information of teachers). Internet sources can step by step substitute classical geographical textbooks. Students of tercial education already manage with internet. Due to this fact, lecturer can lower the proportion of facts and dedicate more time to wider context of geography of tourism during its lessons.

Základní teze referátu ve formátu Power point

Internet je pro cestovní ruch velmi dobrým zdrojem informací s jejich využitím pro téměř všechny předměty cestovního ruchu, včetně geografie. Díky svým možnostem a aktuálnosti může postupně nahrazovat klasická skripta a učebnice. Proto vyvstává v současné době otázka, zda již lze nahradit klasické učebnice geografie cestovního ruchu internetovými zdroji.

V první řadě je nutno podívat se na okruh otázek, které jsou potřeba při přípravě geografie CR. Vyučující musí být schopen rychle dohledat především tyto součásti k výuce :

·        Všeobecné údaje o jednotlivých zemích (poloha, rozloha, počet obyvatel)

·        Aktuální statistiky z politiky, ekonomiky a jiných oblastí příslušné země nebo regionu

·        Nejvýznamnější lokality pro cestovní ruch (přírodní, kulturní a historické památky), případně nejvýznamnější kulturní, sportovní a společenské akce (Mozartův Salzburg, Pražské jaro)

·        Lokální a regionální zajímavosti

·        Nejvýznamnější cestovní kanceláře a touroperátoři

 

Všechny výše uvedené údaje je dále nutno umět rychle vyhledat. K orientaci pomáhají především :

·        Vyhledávací stránky (portály, vyhledavače)

·        Vlastní registr nejpoužívanějších odkazů vytvořené funkcí aplikace Internet Exporer „Oblíbené“

·        Vlastní internetová stránka s vlastními nejpoužívanějšími odkazy, kterou lze amatérsky vyrobit například pomocí aplikace Microsoft Front Page.

 

Portály a vyhledávače

Ze světových portálů lze jmenovat alespoň ty nejznámější a nejvíce doporučované jako Yahoo – www.yahoo.com, Altavista – www.altavista.com, Lycos – www.lycos.com nebo Excite – www.excite.com, všechny v anglickém jazyce.

Všechny výše uvedené vyhledávače jsou v angličtině, ale existují i jazykové mutace pro jednotlivé evropské a světové země. Všechny výše zkoumané portály mají zvláštní sekce, zaměřené na odkazy například z Francie, Španělska, Německa, Velké Británie a Irska, USA nebo Japonska).

V případě hledání internetového portálu pro jinou zemi je možné se spolehnout například na stránku Net Around The Planet (http://www.mujweb.cz/www/netaroundtheplanet/).

V češtině jsou zřejmě nejucelenějšími vyhledavači Seznam (www.seznam.cz) a Atlas (www.atlas.cz).

Kromě vyhledávačů a portálů existují i stránky určené na vyhledávání informací o jednotlivých zemích nebo regionech. Pro vyhledávání podkladů pro geografii CR jsou vhodné například tyto stránky, všechno opět v univerzální angličtině. 

Encarta (www.encarta.com) - dnes skutečná bible všech geografů cestovního ruchu se zaměřením na všeobecné informace o geografii, historii, přírodě, kultuře nebo ekonomice jednotlivých zemí.

National Geographic (www.nationalgeographic.com) - dnes již server o jednotlivých zemích, napojený na další významné stránky v USA – například statistiky CIA apod.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.com) – velmi vhodná stránka téměř o všech zemích světa se stručnou geografickou, historickou a kulturní charakteristikou každé země a základními atraktivitami pro cestovní ruch.

World Travel Guide Online (http://www.wtgonline.com) – obsahuje rovněž základní údaje o všech zemích světa a navíc i možnost sestavení vlastního miniguide s informacemi podle vlastního uvážení.

Oddens Map server (http://oddens.geog.uu.nl/index.html) - odkazy na mapové stránky, knihovny, kartografická střediska a konkrétní mapy

Архив путешественника (http://www.travel.ru) - velmi zajímavý ruský server se základními informacemi o většině zemí světa s výběrovým přehledem on-line článků a reportáží.

 

Nová data, především z ekonomiky, je možné s určitou mírou spolehlivosti získat na stránce Světové banky (http://www.worldbank.org/) nebo CIA (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html). Oba zdroje mohou být jistým východiskem, ale jejich údaje často nejsou zcela čerstvé nebo spolehlivé. Na druhé straně jsou nejčastěji využívaným uceleném zdrojem informací o celém světě.

 

České zdroje jsou vhodné především pro přípravu výuky geografie cestovního ruchu České republiky. Pomocí vyhledávácích služeb (např. na Seznamu http://dir.seznam.cz/Cestovani/Regionalni_informace/) lze najít téměř všechny prezentace měst a regionů a přehledných stránek. Další stránky prakticky využitelné pro výuku a zpracování faktografických podkladů. Příklad praktického využití takových informací je například na stránce autora : http://slavomirhorak.euweb.cz/arita.htm

 

Cestovní lexikon České republiky (www.vokno.cz/lexicon) - relativně spolehlivá stránka pro přehled základního fyzického zeměpisu, památek a zajímavostí, která mapuje celou Českou republiku podle stávajících okresů.

Průvodce po Česku (http://www.pruvodce.com) - méně kvantitativní seznam památek České republiky, jednotlivé lokality jsou však lépe propracovány.

 

Pro geografii CR mimo Českou republiku však v češtině zatím neexistuje jediný ucelený zdroj potřebných informací pro výuku geografie. Z  relativně spolehlivých zdrojů funguje snad pouze cestovatelská sekce iDNES.cz, která poskytuje u většiny světových zemí alespoň poměrně spolehlivé základní informace s odkazy na další články. Dále existuje několik cestovatelských stránek s jistou informativní hodnotou, ale nejčastěji jde o stránky s reportážemi českých cestovatelů, které často nedosahují potřebných kvalit. Autoři těchto stránek však často kopírují jiné zdroje, které navíc nejsou příliš spoehlivé (například informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR)

 

Problémy

Problémem internetu současnosti není ani tak kvantita, jako spíše kvalita poskytovaných informací. Ta se týká především nespolehlivosti údajů, jejich vzájemného kopírování a nevhodnost některých stránek (cestopisné stránky). Problémy při využití internetu vycházejí díky vnějším okolnostem, které se váží k rezervám v internetové i počítačové gramotnosti ze strany pedagogů i studentů a také ve vybavenosti počítačů na některých školách. Jistým technickým problémem je dosud neřešená situace v odkazování na internetové zdroje.

Na základě již odevzdaných seminárních prací z geografie, lze tvrdit, že studenti se snaží hledat základní informace na internetu. Problémem místy zůstává fakt, že studenti velmi často bezmyšlenkovitě přetahují některé pasáže z internetu bez další úpravy textu a bez odkazů na autora. Takové práce tedy neodrážejí znalosti a kvality studenta.

 

Závěr

Internet lze využít pro výuku geografie cestovního ruchu, zejména pro lokality cestovního ruchu, absolutně za předpokladu, že vyučující i studenti ovládají anglický jazyk, který je možno doporučit i jako vyučovací jazyk pro anglicky zaměřené skupiny. Pro geografii cestovního ruchu České republiky je možné při určité selekci kvalitních stránek využívat téměř absolutně české zdroje, pro výuku ostatních součástí geografie CR je nutno spoléhat se na cizojazyčné zdroje, především v angličtině. Místo pro kvalitně zpracované učebnice geografie však nadále zůstává, především pro rychlé domácí použití.